پارکت چوبی


پارکت چوبی یکی از محصولات با کیفیتی است که در ساختمان ها نصب می شود و در کنار قرنیز زیبا رنگ خود بسیار شکیل خواهد شد این محصول توسط لوریکا پخش می شود.